The Legend of Crazy Monk   (Chinese Drama)

Main List -> Chinese Drama list -> Current page


  • Title: 活佛济公 / Huo Fo Ji Gong
  • English title: The Legend of Crazy Monk
  • Genre: Fantasy, comedy, martial arts
  • Related TV series: Ji Gong Xin Zhuan

  Season 1

  • Also known as: Living Buddha Ji Gong
  • Episodes: 42
  • Broadcast network: GDTV
  • Broadcast period: 2010-Dec-27 to 2011-Jan-25
  • Air time: Monday to Friday 19:00-21:00
  • Opening theme song: Kuai Le Song 快乐颂 by Zhou Jin Jian (周晋建)
  • Ending theme song: Wang Le Suan Le 忘了算了 by Fan Yi Wen (范怡文)

  Synopsis

  Ji Gong is a crazy monk who eats meat and drinks beer, while still a fairy he was one of the main Eighteen Buddha Monk, after catching the Eagle that serves under the Buddha himself he was send on Earth to become a monk all because of the 2 fairy that was guarding the Eagle. The 2 fairies accidentally let the Eagle free and in punishment all 3 fairy was send to be a human monk. There was also another fairy that was killed by the Eagle and he was also send down to be a regular human, but not a monk.

  Cast

  Main cast
  Story 1 - 怀孕郎
  • Tu Li Man as Hong Xiu Ying 洪秀英
  • Wang Kui Rong (王奎荣) as Qin Xiang 秦相
  • Cui Wei (崔嵬) as Li Huai Chun 李怀春
  • He Xin as Qin Huan 秦桓
  • Zhu Jing Ying (朱静瑛) as Qin Xiang's wife
  Story 2 - 血珍珠
  • Dong Xuan as Ming Zhu 明珠
  • Yan Kuan as Sheng De 圣德
  • Lou Yu Jian (娄宇健) as Zhang Tian Yuan 张天元
  • Lu Zai Yun (鲁在蕴) as Grandma Zhang 张奶奶
  Story 3 - 挖心
  • Zheng Yi Tong (郑亦桐) as Hua Niang 花娘
  • Chi Shuai as Cui Jun Sheng 崔俊生
  • Zhang Meng as Xin Lan 心兰
  • Zhang Lan as Madam Cui 崔母
  • Zhou Bo Wen (周博文) as Cui Gui 崔贵
  Story 4 - 鬼母
  • Li Lin Lin (李林琳) as Gui Mu 鬼母
  Story 5 - 天雷报
  • Li Li as Zhou Wen Cong 周文聪
  • Ya Qi (雅琦) as Ru Ping 如萍
  • Wang Gang as Zhou Yuan Wai 周员外
  • Song Ying Qiu (宋迎秋) as Madam Zhou 周夫人
  • Chen Liang Ping as magistrate
  • Wu Mian as Zhu Feng Xian 朱凤仙
  Story 6 - 好媳妇
  • Li Jia Lin (李佳璘) as Xu Yu Lian 许玉莲
  • Gao Zi Qi as Dong Zhong Qing 董仲卿
  • Wu Jing as Madam Dong 董母
  • Li Zhi Nan as Xu Yu Long 许玉龙
  • Zheng Qing Feng (郑清峰) as Yu Zhong 俞中
  Story 7 - 胭脂泪
  • He Ming Han (何明翰) as Xu Zi Jing 徐子敬
  • Zhang Gong as Da Peng Niao 大鹏鸟

  Season 2

  • Also known as: Living Buddha Ji Gong 2
  • Episodes: 60
  • Broadcast network: GDTV
  • Broadcast period: 2011-Jul-11 to 2011-Aug-19
  • Air time: Monday to Friday 19:00-21:00
  • Opening theme song: Kuai Le Song 快乐颂 by Zhou Jin Jian (周晋建)
  • Ending theme song: Yan Zhi Lei 胭脂淚 by Elly Liu
  • Insert song: Zui Hou De Ai 最后的爱 by Elly Liu

  Synopsis

  This article contains no synopsis. You can help DramaWiki by writing one.

  Cast

  Main cast
  Story 1 - 血魔出世
  • Hong Tian Ming (洪天明) as Xiao Yao 萧遥
  • Mu Ting Ting as Leng Bing Xin 冷冰心
  • Deng Tian Qing (邓天晴) as Leng Hua Zhi 冷花枝
  Story 2 - 贞节牌坊
  • Tao Hui Min (陶慧敏) as Shao Fang 邵芳
  • Yue Yue Li as Liang Hua / Liang Bao 梁华/梁豹
  • Shi An as Lu Bang 陆邦
  Story 3 - 画中仙
  Story 4 - 木马缘
  • Xu Xi Yan as Li Meng Lan 李梦兰
  • Chen Yi Zhen (陈怡真) as Wa Wa 娃娃
  Story 5 - 双退婚
  Story 6 - 万应佛堂
  • Chun Yu Shan Shan (淳于珊珊) as Liu Hao Tian 柳昊天
  • Wang Xuan Yu as Ye Lin 叶琳
  • Chen Jia Jia as Zhu Er 蛛儿
  Story 7 - 疯女劫
  • Wang Jia Yin (王佳音) as Zhao Yu Zhen 赵玉贞
  • Huang Ming Sheng (黄明升) as Zhu Ming Han 朱明翰
  • Li Chen Xi (李晨熙) as Shi Xiu Yun 施秀云
  Story 8 - 雪女传说
  • Yvonne Yung as Yu Ling Long 玉玲珑
  • Chen Si Han (陈司翰) as Gao Feng 高枫
  Story 9 - 鬼郎君
  • Jian Yuan Xin (简远信) as Xia Zi Yuan 夏子渊
  • Kong Lin as Tong Yu Xia 佟玉霞

  Season 3

  • Also known as: Living Buddha Ji Gong 3
  • Episodes: 93
  • Broadcast network: JSTV
  • Broadcast period: 2012-Jul-25
  • Air time: Monday to Friday 19:00-21:00
  • Opening theme song: Kuai Le Song 快乐颂 by Zhou Jin Jian (周晋建)
  • Ending theme song: Cheng Men 城門 by Han Yuan Yuan 韓元元 and Benny Chan

  Synopsis

  This article contains no synopsis. You can help DramaWiki by writing one.

  Cast

  Main cast
  • Benny Chan as Li Xiu Yuan / Ji Gong
  • Lam Chi Chung as Guang Liang 广亮
  • Ye Zu Xin as Bi Qing 必清
  • Yang Xue as Bai Ling 白灵
  • Chen Zi Han as Yan Zhi 胭脂
  • Lin Jiang Guo as Zhao Bin 赵斌
  • Zhang Liang (张亮) as Chen Liang 陈亮
  • Xin Zi (馨子) as Bai Xue 白雪
  • Zhang Bao Wen (张宝雯) as Lv Ji 绿姬
  • Liu Yi Dan (刘奕丹) as Zhang Xiao Hui 章小蕙
  • Lou Ya Jiang (娄亚江) as Da Peng 大鹏
  • Ding Hui Yu (丁汇宇) as Xiao Feng 萧风
  • Wang Ying Hao (王缨灏) as Zhui Yun 追云
  • Zhang Mao Jiong (张懋炯) as Yuan Kong 元空
  Story 1 - 天蚕变
  • Fann Wong as Xue Rou 雪柔
  • Benny Chan as Yan Tao 闫涛
  • Han Xiao as Xue Yan 雪艳
  • Zhou Zhong (周仲) as Tian Can Mo Jun 天蚕魔君
  Story 2 - 天鹅梦
  • Liu Ya Jin as Bi Pan An 毕潘安
  • He Jia Yi as Zhuang Hong Xing 庄红杏
   • Liu Xing Ling (刘星铃) as child Hong Xing
  • Timmy Hung as Ao Zi Long 敖子龙
  • Zhang Zhi Xi (张芷溪) as Chou Tian E 仇天鹅
  • Zhou Yun Shen (周云深) as Bi Pan Quan 毕潘全
  • Dai Zi Xiang (戴子翔) as Ye Qing 叶青
  • Ye Ke Er (叶可儿) as Yin Huan 银环
  • Wang Chun Mei (王春妹) as Zhuang Hong Xing's mother 庄母
  • Xue Shu Jie (薛淑杰) as Bi Pan An & Bi Pan Quan's mother 毕母
  • Zheng Yan Qi (郑嫣琦) as Fang Hong 方红
  Story 3 - 红花告御状
  • Bi Chang (毕畅) as Lin Hong Hua 林红花
  • Jian Yuan Xin (简远信) as Emperor 皇帝
  • Zhang Yong Qi (张咏棋) as Lin Xiu Yun 林秀云
  • Zhang Ming Ming as Wu Tian Liang 武天良
  • Li Dong Heng as Du Xian 杜贤
  • Li Qing Ning (李青凝) as Du Ying 杜英
  • Fang Zhou Bo as Wu Hou 武侯
  • Hu Zhong Hu (胡中虎) as Wu Jin 乌金
  • Xu Bao (许宝) as Fang Bi Cheng 方必成
  • Jin You Ming (金友明) as Lin Xiu Yun's father 林父
  • Shi Xiao Ju (施晓菊) as Lin Xiu Yun's mother 林母
  Story 4 - 人狐恋
  • Yang Xue as Bai Ling 白灵
  • Zhang Liang (张亮) as Qian Kun Dong Zhu 乾坤洞主
  Story 5 - 木偶奇谭
  • Wang Xiao Li (王小利) as Ou Qing Shan 欧青山
  • Li Jin Rong as Kong Yu Lin 孔玉麟
  • Zheng Peng Fei (郑鹏飞) as Xie Jie 谢杰
  • Xiao Guan Xu (肖光旭) as Zuo Shan 左善
  • Zhong Po (钟波) as Ku Xiao Chan 哭笑铲
  • Liu Yu Ting as Luo Qiu Juan 罗秋娟
  • Gao Sen (高森) as Luo Yu Shi 罗御史
  • Qi Qing Lin as Kong Rui 孔瑞
  • Su Mei (粟梅) as Kong Yu Lin's mother 孔妻
  • Yuan Min (袁珉) as Qian Yuan Wai 钱员外
  Story 6 - 饿狼传说
  • Tu Li Man as Song Wan Yi 宋婉仪
  • Gao Ren (高仁) as A Lang 阿狼
  • Bao Wen Jing (包文婧) as Xiao Cui 小翠
  • An Li Min (安利民) as Song Ke 宋克
  • Xu Ming (徐鸣) as Lao Ge 老葛
  Story 7 - 朱罗记
  • Yao Yi Chen as Romeo 罗蜜藕
  • Qiao Qiao as Juliet 朱丽月
  • Tang Yuan (唐远) as Tang Yuan 唐远
  • Zhu Wei Ying (朱维英) as Ying Tai 映台 / Romeo's mother
  • Chen Liang Ping as Zhu San Bo 朱三伯 / Juliet's father
  • Li Yi Ru (李宜儒) as Qing Qing 青青
  • Yan Hong Ding (闫洪定) as Tu Dou 土豆
  Story 8 - 胭脂情
  • Chen Zi Han as Yan Zhi / Yu Heng Xian Zi 胭脂/玉衡仙子
  • Di Xing Yue (翟星月) as Li Xing Yue 李星月
  • Wei Qian Xiang as Li Meng Long 李梦龙
  • Mao Jian Ping (毛建平) as Li Meng Long & Li Xing Yue's mother 李母

  Production Credits

  • Producer: Wang Shi Wei (王世伟), Zhang Yan (张彦), Jian Yuan Xin (简远信)
  • Director: Lin Tian Yi (林添一), Wang Wei Ting (王伟庭), Yang Jian Wu (杨健武)
  • Screenwriter: Jian Yuan Xin (简远信)

  External Links

Retreived from - http://wiki.d-addicts.com/The_Legend_of_Crazy_Monk

This is a cache file - life of cache file is 30 days
76e6b1c876edd39a1509c4c09a8d9d15 - January 22, 2018 - 8:21:18 pm
http://video.phpmyanmar.com/getdrama/media.php/The_Legend_of_Crazy_Monk


All photograph,logos, articles, comments and trademarks -- etc in this site are property of their respective owners.All the rest © 2006 by PhpMyanmar.com.
Using Code Igniter Frameworks, Hosted by PheonixMyanmar.com
.

Unique Visitors


Start to info aqusition=-0.0192
Time of info aquisition=-0.5982
Time of picture aquisition=-0.0187
0.6439
cache is on