Niu Lang Zhi Nu   (Chinese Drama)

Main List -> Chinese Drama list -> Current page


  Synopsis

  This is an adaptation of the popular ancient Chinese legend about the forbidden romance between a mortal and a beautiful fairy.

  Cast

  • Tian Liang as Niu Lang / Cowherd
   • Jing Bo Ning (景伯宁) as young Niu Lang
  • Ady An as Zhi Nu / Weaver Girl / Si Yin
  • Song Jia as Heavenly Matriarch
  • Qin Han (秦汉) as Jade Emperor
  • Zhang Shu (张澍) as Princess Si Bing
  • Yang Yu Yu (杨渝渝) as Princess Han Ba
  • Wu Ma as Niu Lao Er (Niu Lang's father)
  • Sun Xing as King Zao
  • Yan Shi Kui (颜世魁) as Xi Tian Wang
  • Tao Hui Min (陶慧敏) as Madame Ji / Yao Ji
  • Xiu Zong Di as Moon God
  • Hao Bo Jie as Xia Yan
  • Ma Shu Liang as Zhou Ji Xiang
  • Ma En Ran (马恩然) as Zhou Gong Jin
  • Feng Li (冯砾) as Da Lang
   • Zhang Yi Wen (张逸文) as young Da Lang
  • Ding Meng Yu (丁梦雨) as Feng Huang
   • Li Ruo Si (李若丝) as young Feng Huang
  • Cheng Wu (程五) as Zhu Rong
  • Zhou Shi Yao (周士尧) as Tian Suo
  • Wang Hong (王虹) as Zhou Wang Shi
  • Li Dan Jun (李丹军) as Tu Di (Earth)
  • Li Chang Hong (李常宏) as Tai Yang (Sun)
  • Wu Yi Tong (吴乙彤) as Sao Qing Niang
  • Liu Yong (刘勇) as Liu Si
  • Zhang Yan (张燕) as Madame Zhou

  Production Credits

  • Screenwriter: He Ji Ping (何冀平)
  • Chief producers: Cui Lin (崔林), Liang Hua (梁华)
  • Executive producer: Ding Wei Min (丁为民)
  • Producer: Liu Jian Min (刘建民), Zhao Xue Hua (赵学华)
  • Director: Ju Jue Liang

  Notes

  • Yu Zheng wrote the lyrics for the ending theme song.

  External Links

Retreived from - http://wiki.d-addicts.com/Niu_Lang_Zhi_Nu

This is a cache file - life of cache file is 30 days
8b199dad8859066e1b87d99823a1ee45 - December 3, 2017 - 8:29:05 pm
http://video.phpmyanmar.com/getdrama/media.php/Niu_Lang_Zhi_Nu


All photograph,logos, articles, comments and trademarks -- etc in this site are property of their respective owners.All the rest © 2006 by PhpMyanmar.com.
Using Code Igniter Frameworks, Hosted by PheonixMyanmar.com
.

Unique Visitors


0.0558
this is a cache page