Long Day's Journey into Light   (Taiwanese Drama)

Main List -> Taiwanese Drama list -> Current page


  • Title: 出境事務所 (出境事务所) / Chu Chu Ching Shieh Wu Suo (Chu Jing Shi Wu Suo)
  • English title: Long Day's Journey into Light
  • Genre: Drama
  • Episodes: 20
  • Languages: Hakka, Mandarin, Taiwanese
  • Broadcast network: Hakka TV
  • Broadcast period: 2015-Mar-30 to 2015-Apr-30
  • Air time: Mon-Thur 20:00
  • Opening theme song: Fang Xin Qu Lu Xing (放心去旅行) by Luo Wen Yu 羅文裕
  • Ending theme song: Ri Tou Hua (日頭花) by Zeng Ya Jun 曾雅君

  Synopsis

  The drama depicts how a group of funeral home workers deal with life problems when they have seen all kinds of issues arising from the death of love ones.

  Cast

  Yuan Fu Funeral Home
  • Chris Wu as Zhao Sheng Wei 趙聖偉
  • Huang Pei Jia as Luo Xiao En 羅曉恩
  • Crystal Lin as Chen Gui Yi 陳貴意
  • Guo Xin (郭鑫) as Johnson 江樂森
  • Qiu De Yang (邱德洋) as Mai Wen Xiao 麥文孝
  • Ke Shu Qin as Chen Qiu Xiang 陳秋香
  • Luo Si Qi (羅思琦) as Wen Ren Ming 萬任明
  • Gu De Gang (谷德剛) as Wen Liang Cai 萬良才
  • Luo Qi Hong (羅啟紘) as Chen Ming 陳明
  • Lin Zi Qiang (林子強) as Li Jun Hao 李俊浩
  Families of the employees
  • Xie Qiong Nuan (謝瓊煖) as Tian Mei 田妹
  • Yang Zong Hua (楊宗樺) as Luo Da De 羅大德
  • Huang Di (黃荻) as Luo Xiao Ping 羅曉平
  • Chen Wen Pin (陳文彬) as Pang Ge 胖哥
  • Lin Bei An (林浿安) as Mai's mother 麥母
  • Xie Guo Xuan (謝國玄) as Mai's father 麥父
  • Gong Rui Jun (宮瑞君) as Yu Mei 玉梅
  • Xie Shan Shan (謝杉杉) as Minnie
  • Lu Shi Yuan (呂蒔媛) as Lin Cai Xia 林彩霞
  • Huang Cai Yi (黃采儀) as yonger Lin Cai Xia
  Others
  • Zhu Zhi Ying (朱芷瑩) as Jiang Ruo Ya 江若雅
  • Hong Qi Yang (洪綺陽) as Jiang's mother 若雅母
  • Qiu Jun Ru (邱俊儒) as Zhao Bao Jie 趙寶傑
  • Lin Zhi Ru (林志儒) as Suicide jumper 跳樓者
  • Gu Bin (古斌) as Liu Jie 劉杰
  • Yao Han Yi (瑤涵沂) as Li Yao Hui 李瑤慧
  • Ding Ye Tian (丁也恬) as Mrs. Chen 陳太太
  • Xu Li Wen (徐麗雯) as Ding Yu Ling 丁玉玲
  • Lu Yi Jing (陸弈靜) as A Mei 阿美
  • Ding Ning (丁寧) as Liu Meng Ting 劉孟廷
  • Liao Hui Zhen (廖慧珍) as Jin 金大姐
  • Gao Meng Jie (高盟傑) as Mr. Yu 余爸
  • Yang Li Yin as Mrs. Wang 王媽
  • Wu Zheng Di (吳政迪) as A Ji 阿吉
  • Wu Peng Feng (吳朋奉) as Senator Wu 吳議員
  • Yan Yi Wen (嚴藝文) as Shu Min 淑敏
  • Jenny Wen as Xuan Lan 宣藍
  • Joelle Lu as Huang Yang Ning 黃楊寧
  • Zhou Fan (周凡) as Zhou Fan 周凡
  • He Xin Ru (何欣茹) as He Xin Ru 何欣茹
  • Ying Wei Min as Hei Da 黑大

  Production Credits

  • Producer:
  • Director:
  • Screenwriter:

  External Links

Retreived from - http://wiki.d-addicts.com/Long_Day%27s_Journey_into_Light

This is a cache file - life of cache file is 30 days
be3cd66cfbccb69f6b226a6e227ddfe8 - January 6, 2018 - 2:24:42 am
http://video.phpmyanmar.com/getdrama/media.php/Long_Day's_Journey_into_Light


All photograph,logos, articles, comments and trademarks -- etc in this site are property of their respective owners.All the rest © 2006 by PhpMyanmar.com.
Using Code Igniter Frameworks, Hosted by PheonixMyanmar.com
.

Unique Visitors


0.0288
this is a cache page