Gu Du De Mei Shi Jia   (Chinese Drama)

Main List -> Chinese Drama list -> Current page


  • Title: 孤獨的美食家 (孤独的美食家) / Gu Du De Mei Shih Chia (Gu Du De Mei Shi Jia)
  • Also known as: Lonely Gourmet
  • Genre: Drama
  • Episodes: 12
  • Broadcast network: Youku
  • Broadcast period: 2015-May-28
  • Air time: Thursday
  • Opening theme song: Oh! Let it be by Liu Si Han 刘思涵
  • Ending theme song: Yi Ge ren Bu Yi Ding Bu Kuai Le (一個人不一定不快樂) by Victor Wong 品冠
  • Related show: Kodoku no Gurume (TV Tokyo, 2012)

  Synopsis

  Story follows a man who helps customer find rare items. In his spare time, he eats his way through Taiwan.

  Cast

  • Yu Yan Chen (余彥宸) as childhood Wu Lang
  • Ah Ben as younger Wu Lang
  Episode 1 - Jazz trio
  • Shara Lin as Lan Xiao Ben 藍小本
  • Li Zhi Xi as Lan Ben 藍本
  • Gou Feng (勾峰) as Lan Zhi Yuan 藍致遠
  • Huang Tai An as Cai Ba 蔡爸
  • Lu Ting Wei as A Ze 阿哲
  • Meng Yuan (孟遠) as Waiter 服務生
  Episode 2 - The elderly man who lives by a schedule
  • JR (김종현 NU'EST) as Zhang Huai Shan 張懷山 / Zhang Si Nan 張思男
  • Yu Ni (余妮) as Huai Shan's girlfriend 張懷山女友
  Episode 3 - The miracle recipe
  • Zhao Zheng Ping (趙正平) as Chinese medicine store owner 中藥店老闆
  • Ren (렌 NU'EST) as Shopkeeper 中藥店店員
  • Zhang Yi Lin (張以琳) as Rich lady 貴婦
  • Gao Lei Ya (高蕾雅) as Shu Yuan 淑媛
  • Fan Xiao An (范曉安) as Mother 臺南女人
  • Liao Pei Yu (廖珮妤) as Daughter 臺南女兒
  Episode 4 - Daddy's fried rice
  • Chen Jian Zhou as Charles 查爾斯
  • Li Tian Zhu as Wu Jian Guo 吳建國
  • Si Chen (斯辰) as Xiao Cai 小蔡
  • Yao Han Xi (瑤涵沂) as Wu Li Jing 吳麗靜
  Episode 5 - The bubble and the tea
  Episode 6 - The markings of growing up
  • Joelle Lu as Chen Jia Rong 陳嘉容
  • Xu Ya Qi (許亞琦) as Touch / childhood Jia Rong
  • Luo Hong Zheng as younger A Wei 阿偉
  • Wang Zhi Qiang (王自強) as Huang Zhi Qiang 黃志強
  • Lai Jie Hong (賴傑宏) as Xiao Lai 小賴
  • Ong Ning Qian (翁寧謙) as Banana sister 香蕉姊姊
  • Zeng Wei Hao (曾威豪) as Xiao Pang 小胖
  Episode 7 - The dream under the spotlight
  • Victor Chen (陳司翰) as Fang Fang 方方
  • Tracy Chou as Chen Xin Yi 陳欣宜
  • Qian De Men as Elderly veteran 老兵
  • Xiao Yao (蕭瑤) as Bing Bing Jie 冰冰姐
  • Bai Jing Yi (白靜宜) as Singer 紅包場歌手
  • Guo Wen Yi (郭文頤) as Singer 紅包場歌手
  Episode 8 - Addressee unknown
  • Xiu Jie Kai as Lin Zhi Hao 林志豪
  • Zhang Qin (張琴) as Chen Shu Yi 陳淑儀
  • Hu Pie Lian (胡佩蓮) as Wu Lang's mother 伍郎母
  • Xiao Bing (小炳) as Shou Hou Zi 瘦猴子
  • Ji Jun Wei (紀竣崴/阿松) as Bao Zha Tou 爆炸頭
  • Li Yi Bo (李宜柏) as Waiter 服務生
  • Bi Zhi Gang (畢志剛) as Magic chair owner 魔椅老闆
  Episode 9 - Never getting old
  • Zhu Lu Hao as Borough president 里長
  • Chen Sheng Zhai (陳勝在) as Lao Gao 老高
  • Qiu Xin Yi (邱欣怡 SNH48) as Song Xiao Wei 宋小薇
  • Liu Chang Min (劉長鳴) as Man Tou 饅頭
  • Tang Fu De (唐復德) as Bao Lu Guo 包蘆粿
  • Wang De Sheng (王德生) as Shi Zi Tou 獅子頭
  Episode 10 - Tomato and coffee
  • Zhang Jia Nian (張嘉年/太保) as Zhang Lai En 張萊恩
  • Shen Wei Nian (沈威年) as young Lai En
  • Juby as Coffee store worker 老闆娘
  • Jin Mei Man (金美滿) as Ms. Karaoke 卡拉OK小姐
  Episode 11 - Gourmet video
  Episode 12 - Friends forever
  • Jack Kao as A Wei 阿偉
  • Zhang Qian (張倩) as A Wei's wife
  • Xiao Xiao Bin as Taekwando student 跆拳道學員
  • Mini Bin as Taekwando student 跆拳道學員

  Production Credits

  • Original writing (Manga): "Kodoku no Gourmet" by Kusumi Masayuki (久住昌之), Taniguchi Jiro (谷口ジロー)
  • Producer: Wei Ming 魏明, Liu Chun Ning 劉春寧, Yu Pei 余沛
  • Director: Jiang Feng Hong 江豐宏
  • Screenwriter: Zhu Lu Sha 朱璐莎, Xie Shu Fang 謝叔芳

  External LinksRetreived from - http://wiki.d-addicts.com/Gu_Du_De_Mei_Shi_Jia

This is a cache file - life of cache file is 30 days
7819592a911656dd331c4db9dc1feb81 - February 1, 2018 - 1:07:26 pm
http://video.phpmyanmar.com/english/getdrama/media.php/Gu_Du_De_Mei_Shi_Jia


All photograph,logos, articles, comments and trademarks -- etc in this site are property of their respective owners.All the rest © 2006 by PhpMyanmar.com.
Using Code Igniter Frameworks, Hosted by PheonixMyanmar.com
.

Unique Visitors


0.0327
this is a cache page