Golden Darling   (Taiwanese Drama)

Main List -> Taiwanese Drama list -> Current page


  • Title: 原來1家人 / Yuan Lai 1 Jia Ren
  • English title: Golden Darling
  • Genre: Sitcom
  • Episodes: 40
  • Broadcast network: CTV
  • Broadcast period: 2016-Apr-20 to 2016-Jun-14
  • Air time: Mon-Fri 21:00-22:00
  • Theme song: Ai Qing 123 (愛情123) by Jeremy Liu 劉子千

  Synopsis

  Situation comedy about how people in their 20s and 30s react to different social issues. Their views hilariously contrast against 16 year-old time traveler Jolin, who aged 20+ years when she crash landed in her newly wed parents' apartment.

  Cast

  • Pauline Lan as Jolin
  • Roy Qiu as Huang Jin Fa 黃金發
  • Guo Shu Yao as Yan Ru Yu 顏如玉
  • Xie Kun Da as Zhan Shi Bang 詹士邦
  • Jeremy Liu (劉子千) as Liu Wen Qing 劉文青
  • Jeanine Yang as Xu Chun 徐春‬
  • Zhang Jing Lan (張景嵐) as Britney (Yan Ru Hua 顏如花)
  Jolin's neighbors
  • Liang Zheng Qun as Zheng Jing 鄭京
  • Lu Man Yin (呂曼茵‬) as Mrs. Sheng 沈太太‬
  • Wu Shi Wei (吳世偉‬) as Wang Da De 王大德
  • Xie Qiong Nuan (謝瓊煖)‬ as Wang Wanyan Wang Shi 王完顏罔市‬
  • Yang Qi Yu as Wang Er De 王爾德‬
  Jolin's extended family
  • Ke Shu Qin as Gui Fang 貴芳‬
  • Qu Zhong Heng as Yan Chang Shou 顏長壽‬
  • Vicky‬ Tong (童秀娟/Vicky) as Mrs. Yan
  Others
  • Guo Wen Yi (郭文頤/大文) as Ke Ke 科科
  • Shi Zhi Tian (石知田‬) as Tui Te 推特‬
  • Miao Ke Li as Luo Man Sha 羅曼莎
  • Paul Hsu as An Zai Xu‬ 安在旭
  • Sharon Hsu (許維恩) as Jenny‬
  • Helena Hsu (許乃涵/涵冷娜) as Art teacher
  • Wang Dao as Xu Ba 徐霸
  • Chen Sha Li as Chen Sha Sha 陳莎莎
  • Annie Chen as Qiong Qiong 瓊瓊
  • Jiang Kang Zhe (姜康哲) as Jia Nan You 賈南友
  • Summer Meng as Nie Wen Niang 聶穩娘‬
  • Huang Zi Jiao (黃子佼‬) as Huo Pu 霍普‬
  • Janet Hsieh as Jolina
  • Liu Bao Jie (劉寶傑) as Bao Jie 寶傑
  • Ma Xi Ping (馬西屏) as Xi Ping 西屏
  • Liang He Qun (梁赫群) as TV host
  • Kenji Wu as David Chao
  • Yoga Lin (林宥嘉) as Xiao Lai 小賴
  • Ye Hui Zhi (葉蕙芝) as Doctor
  • Chen Jia Da(陳家逵) as Liu Fen Yi 六分儀
  • Masa as Chef
  • Ma Li Ya (瑪莉亞‬) as Book fan
  • Melanie Li as Bai Bai Yun 白百雲

  Production Credits

  • Producer: Pauline Lan, Huang Lin Rong 黃琳容
  • Director: Shan Cheng Ju 單承矩
  • Screenwriter: Lin Meng Huan 林孟寰

  External Links

Retreived from - http://wiki.d-addicts.com/Golden_Darling

This is a cache file - life of cache file is 30 days
ee69f63ad6b3051d51d56841e191806d - February 13, 2018 - 6:08:00 pm
http://video.phpmyanmar.com/getdrama/media.php/Golden_Darling


All photograph,logos, articles, comments and trademarks -- etc in this site are property of their respective owners.All the rest © 2006 by PhpMyanmar.com.
Using Code Igniter Frameworks, Hosted by PheonixMyanmar.com
.

Unique Visitors


0.0264
this is a cache page