Fighting! Meiling   (Taiwanese Drama)

Main List -> Taiwanese Drama list -> Current page


  • Title: 加油!美玲 / Jia You! Mei Ling
  • English title: Fighting! Meiling
  • Genre: Drama, family
  • Episodes: 191
  • Broadcast network: TTV
  • Broadcast period: 2016-Mar-01 to 2016-Nov-22
  • Air time: Monday to Friday 20:00
  • Opening songs: Wei Xiao De Yue Liang (微笑的月亮) by He Zi Yan (何紫妍)
  • Ending songs:
   • Zhi Yao Wei Ni Huo Yi Tian (只要為你活一天) by Fang Shun Ji 方順吉, Wei Jia Yu 魏嘉榆
   • Ai Yi Da Ni (艾伊達尼) by Zhang Yang Hua (張仰華), Du Shao Ying 杜紹穎
  • Insert song: Xing Fu Mo Deng Ren (幸福抹等人) by Feng Wei Jie (馮偉傑)

  Synopsis

  This article contains no synopsis. You can help DramaWiki by writing one.

  Cast

  • Mimi Chao (米可白) as Lin Mei Ling/Xie Mei Ling/Zhou Mei Ling 林美玲/謝美玲/周美玲
  • Teddy Wang as Zhuang Zhi Cheng 莊智誠
  • Pang Yong Zhi as Gao Tai Sheng/Zhi Zhi Ming 高台生/朱志明
  • Julianne Chu (朱蕾安) as Yang Xiu Ying 楊琇瑛
  • Lin Yu Xuan (林雨宣) as Lin Mei Jin/Zhuang Mei Jin 林美金/莊美金
  • Gevin Wu (吳俊諺) as Zheng Qun Yi 鄭群義
  • Zhong Xin Ling Lin Feng Jiao 林鳳嬌
  • Shu Wei as Li Si Yuan 李思源
  • Cathy Chung as Xia Mei Gui 夏玫瑰
  • Leo Ting (丁力祺) as Wang Zhen Ye 王鎮業
  • He Zi Yan (何紫妍) as Zhuang Xing Fu/Lin Xing Fu/Zhou Xing Fu 莊幸福/林幸福/周幸福
  • Long San (龍三) as Xie Wu Di/Zhuang Wu Di/Lin Wu Di/Zhou Wu Di 謝無敵/莊無敵/林無敵/周無敵
  • Su Yun Yu (蘇雲鈺) as Hao Yan Yu 郝雁玉
  • Lai Zong Ying (賴宗嬴) as Wang Hao En 王昊恩
  • Wang Xiao Cheng (王孝程) as Jian Li Ren 簡立仁
  Others
  • Lin Nai Hua (林乃華) as Xu Han Xiao 許含笑 (Mei Yun's mother)
  • Yang Xiu Hui (楊繡惠) as Lin Mei Yun 林麗雲 (Mei Ling's adoptive mother)
  • Huang Ya Min (黃雅珉) as Zhou An Qi/Zhou Jia Yan 周安琦/周家燕 (Zhi Cheng's adoptive mother)
  • Joseph Ma (馬國賢) as Zhuang Wen Xiong 莊文雄 (Zhi Cheng's adoptive father)
  • Ma Hui Zhen (馬惠珍) as Zhou Lan Shuang 周藍霜 (Zhou An Qi's mother)
  • Geng Hui Zhu (耿慧珠) as aunt Fu 福嬸
  • Chen Wen Shan (陳文山) as brother Take (mob boss)
  • Chen Zhen Wei (陳振瑋) as Huang Jin Hu 黃金虎
  • Shi Ming Shuai (施名帥) as Luo Ping An 羅平安 (Take's son)
  • Cindy Mong (孟庭麗) as Ma Gui Hua 馬桂華 (Tai Sheng & Guo Qing's mother)
  • Lin Yi Xun (林奕勳) as Gao Guo Qing 高國慶 (Tai Sheng's younger brother)
  • Bi Zhi Gang (畢志剛) as uncle Yang 楊父
  • Tang Pei Ling (唐沛羚) as aunt Yang 楊母
  • Wang Hui Wu (王惠五) as Yang De Yi 楊德義
  • Huang Lu Yao (黃露瑤) as Lu Yao 露瑤
  • Cao Jing Jun (曹景俊) as Sam Liao Li Hong 廖立鴻
  • Miao Zhen (苗真) as Amy Zhu Xiao Jing 朱曉菁
  • He Yi Shan (何宜珊) as Wu Yi Ru 吳沂如
  • Shan Liang Liang (閃亮亮) as Zhan Yu Hao 詹宇豪
  • Huang Zi Yue (黃子悅) as Bobo Zhao Shi Ying 趙思盈
  • Lin Jun Yi (林俊逸) as Lai Ying Jie 賴英傑
  • Li Quan Zhong (李全忠) as uncle Lai 賴父
  • Lin Xiu Fang (林秀芳) as aunt Lai 賴母
  • Cheng Zheng Jun (程政鈞) as uncle Zheng 鄭父
  • ?? as aunt Zheng 鄭母
  • Wu Xiu Zhu (吳秀珠) as aunt Zhen Zhu 珍珠姨
  • Xie Li Jin (謝麗金) as Cai Yue Li 蔡月里
  • Riva Chang as Lu Jia Jun 盧佳君
  • Wu Jia Shan (吳佳珊) as Qiao Fang 巧芳
  • He Sheng Fei (何聖菲) as Xie Shu Zhen 謝淑貞
  • Chen Xi Teng (陈希腾) as Shi Shao Qi 施绍齊
  • Wu Yan Dong (吳炎棟) as Wang Ze Xin 王澤信
  • Zhang Xin Yue (張馨月) as Xie Ai Ping 謝愛萍
  • He Sheng Fei (何聖菲) as Xie Shu Zhen 謝淑貞

  Production Credits

  • Producer: Li Li Guo (李立國), Lin Zhi Qin (林知秦)
  • Director: Peng Zhao Hong (彭兆鴻)、Cai Min Hua (蔡旻樺), Yang Zhi Jian (楊志堅), Hong Yu Ru (洪于茹)
  • Screenwriter: Guo Xi Zi (郭曦子), Lu Pei Yi (呂佩怡)

  External LinksRetreived from - http://wiki.d-addicts.com/Fighting!_Meiling

This is a cache file - life of cache file is 30 days
50e42b70139577b671b58f1fda613c9a - February 4, 2018 - 9:35:01 pm
http://video.phpmyanmar.com/english/getdrama/media.php/Fighting!_Meiling


All photograph,logos, articles, comments and trademarks -- etc in this site are property of their respective owners.All the rest © 2006 by PhpMyanmar.com.
Using Code Igniter Frameworks, Hosted by PheonixMyanmar.com
.

Unique Visitors


0.0285
this is a cache page