AA Zhi Sheng Huo   (Chinese Drama)

Main List -> Chinese Drama list -> Current page


  • Title: AA制生活 / AA Zhi Sheng Huo
  • Also known as: A "Going Dutch" System of Living / AA Life Style
  • Genre: Drama, romance
  • Episodes: 38
  • Broadcast network: Hunan TV
  • Broadcast period: 2012-Apr-02 to 2012-Apr-245
  • Air time: 19:30
  • Opening theme song: Bu Qi Bu Li (不弃不离) Will Not Abandon Will Not Leave by Yu Quan
  • Ending theme song: Qin Ai De (亲爱的) My Darling by Yu Quan

  Synopsis

  This article contains no synopsis. You can help DramaWiki by writing one.

  Cast

  • Li Xiao Lu as He Qi
  • Ma Su as Cai Juan
  • Ren Zhong as Han Xin
  • Cao Bing Kun as Zhang Lin
  • Liu Li Li as Li Wei Hong
  • Wang Yang (汪洋) as Han Wan He
  • Liu Bin as He Da Bin
  • Zhang Ying (张英) as Meng Li Hua
  • Lin Ji Dong (林继东) as Zhang Da Wei
  • Shen Tao Ran (沈陶然) as Liao Chen
  • Zhang Qiu Ge (张秋歌) as Cai De Liang
  • Li Ping (李萍) as Qiao Lan
  • Ma Li (马丽) as Liang Bi Hua
  • Zhao Yi Wei (赵毅维) as Zhang Lin's father
  • Zhu De Li (朱德丽) as Zhang Lin's mother
  • Liu Yun Long (刘云龙) as Zhang Mu
  • Yang Xiao Dan (杨晓丹) as Shi Ping Ping
  • Liu Hui (刘惠) as Zhang Da Wei's father
  • Li Bing (李兵) as Zhang Da Wei's mother
  • Huang Lei (黄雷) as Chief Gao
  • Liu Huan (刘欢) as Lu Hai Tao
  • Gao Yuan (高源) as Ding Ding
  • Wang Hao Hua (王颢桦) as Yu Hui
  • Li Gang (李刚) as Li Feng
  • Sheng Yu Qin (绳玉琴) as Aunt

  Production Credits

  • Original writing: Internet novel AA Zhi Hun Yin (AA制婚姻) A "Going Dutch" System of Marriage by Zhang Wu Hua (张无花)
  • Screenwriter: Zhao Chen Yang (赵晨阳)
  • Producers: Liu Bin, Li Mi (李密)
  • Director: Zhao Chen Yang (赵晨阳)

  External Links

Retreived from - http://wiki.d-addicts.com/AA_Zhi_Sheng_Huo

This is a cache file - life of cache file is 30 days
9a2a5a6085381a7db42b5c8aa70c4206 - February 2, 2018 - 8:05:50 pm
http://video.phpmyanmar.com/english/getdrama/media.php/AA_Zhi_Sheng_Huo


All photograph,logos, articles, comments and trademarks -- etc in this site are property of their respective owners.All the rest © 2006 by PhpMyanmar.com.
Using Code Igniter Frameworks, Hosted by PheonixMyanmar.com
.

Unique Visitors


0.0124
this is a cache page